Ekologie

Společnost se úpravou technologických procesů dlouhodobě snaží o minimalizaci negativních dopadů výrobního procesu na životní prostředí.