Svařované výměníky tepla

Desky výměníku jsou navzájem svařeny po vnějším obvodu a po obvodech nátokových otvorů metodou WIG (tzn. svařováním v ochranné atmosféře). Výměníkové těleso je osazeno zpravidla čtyřmi hrdly, která jsou rovněž navařena metodou WIG.

Svařované výměníky tepla

Svařovaný deskový výměník je určen k ohřevu a chlazení širokého spektra médií, včetně velmi agresivních chemikálií. Využití nalezne především v chemickém, farmaceutickém nebo energetickém průmyslu. Přestup tepla probíhá prostřednictvím desek, jejichž tvar je optimalizován s ohledem na vysoký výkon a tlakové ztráty v provedení dle požadavku zákazníka. Takto lze přenášet vysoké tepelné výkony při minimálních zástavbových rozměrech.

Desky jsou spojeny svařováním v ochranné atmosféře, bez použití těsnění a pájení. Svařované výměníky jsou jedinečným výrobkem naší společnosti, které splňují náročná kritéria na kompaktnost konstrukce a korozní odolnost.

Svařované výměníky jsou vyráběny v několika velikostních řadách dle velikosti teplosměnné plochy

    ST03 ST12 ST18 ST30 ST40
Teplosměnná plocha m2 0,2 – 2,7 2 – 16,5 3,4 – 25,3 2,4 – 91,1 2,7 – 99,4
Provozní tlak bar -1 / 25 -1 / 25 -1 / 25 -1 / 25 -1 / 25
Max provozní teplota °C -100 / 300 -100 / 300 -100 / 300 -100 / 300 -100 / 300
Max průtok m3/hod 8,5 35 35 180/450 180/450
Vnitřní objem ltr 0,2 – 2,7 1,9 - 16 2,5 – 21,7 5,9 – 84,1 8,2 – 115,8
Hmotnost kg 9 - 25 100 - 177 136 - 247 400 - 1050 500 - 1310
Připojení DN 25 50 50 100/150 100/150

Výměníkové těleso je složeno z jednotlivých desek, tak aby byla oddělena média, a jsou vzájemně spojeny svařením v ochranné atmosféře. Materiál teplosměnných desek je vyráběn variantně z austenitické oceli, superaustenitické oceli, duplexové oceli, niklové, titanové a tantalové slitiny.

Vlastní těleso výměníku je staženo mezi kryty, jejichž provedení nabízíme buď v celosvařované formě, nebo ve šroubovaných krytech. Kryty vyrábíme z konstrukční oceli (povrchová úprava lakování), nebo z austenitické oceli (povrch balotinován). Připojení výměníku k armatuře je provedeno závitem, přírubami, nebo dle požadavku zákazníka.

  • Chemický průmysl.
  • Vytápěcí technika – předávací stanice UT a TUV.
  • Chladírenská technologie – výparníky a kondenzátory.
  • Zařízení pro zpětné odebírání tepla (rekuperace).
  • Potravinářský průmysl.
  • Farmaceutický průmysl.

Svařované výměníky tepla

Výměníky tepla

výměmík ST12

VNITŘNÍ SVARY VÝMĚNÍKU

vlnovcový kompenzátor

SVAŘOVANÝ VÝMĚNÍK ŠROUBOVANÝ

Svařované výměníky

ST 30


Obchodní zástupce

+420 566 800 313

Technické oddělení

+420 566 800 306