Výměníky

Svařované výměníky tepla

Svařovaný deskový výměník je vhodný k ohřevu/chlazení velmi agresivních médií využívaných především v chemickém, farmaceutickém nebo energetickém průmyslu. Přestup tepla je realizován přes tenké desky, které jsou optimalizovány podle různých průtoků médií. Takto lze přenášet vysoké tepelné výkony při minimálních zástavbových rozměrech deskového výměníku. Spojení desek je provedeno svařováním, bez použití těsnění, toto řešení má TENEZ a.s. patentováno v EU a USA. Svařované deskové výměníky tepla jsou jedinečným výrobkem naší společnosti, které splňují náročná kritéria na kompaktnost konstrukce a korozní odolnost.

Rozebíratelné výměníky tepla

Požadavek potravinářského a farmaceutického průmyslu na kontrolu a čištění vnitřního prostoru teplosměnného aparátu zohledňuje konstrukce rozebiratelného deskového výměníku. Standardní složení rozebíratelného výměníku je sada teplosměnných desek opatřených patentovaným těsnění SIGMAFIX a přítlačnými deskami sevřenými pomocí stahovacích šroubů. Tento způsob skladby je optimální pro rychlé rozebrání a následné složení výměníku.

Široký sortiment pracovních desek umožňuje řešit různorodé požadavky (na průtok, výkon a různá pracovní média) zákazníků v širokém spektru průmyslových odvětví od malých pivovarů po velké energetické společnosti.

Trubkové výměníky tepla

Základní výhodou použití trubkových výměníků je možnost ohřevu/chlazení suspenzí nebo znečištěných médií v technologických procesech chemického a energetického průmyslu.

Další jedinečnou vlastností trubkových výměníků je možnost provedení aparátu „bez mrtvých prostor“. Tato vlastnost je úspěšně využívána zejména ve farmacii a potravinářském průmyslu.

Speciální provedení smaltovaného výměníku, případně výroba aparátů z titanových, tantalových a vysoce legovaných ocelí najde uplatnění v procesech s vysokými nároky na korozní odolnost.

Sortiment teplosměnných aparátů se neomezuje pouze na provedení výměníků s pevnou trubkovnicí, plovoucí hlavou nebo U-trubkových . V závislosti na požadované technologii mohou být modifikovány do podoby odparek, kondenzátorů nebo výparníků.

Průběh realizace výroby

Návrh

Návrh

Obrábění

Obrábění

Kompletace

Kompletace

Kontrola

Kontrola

Aplikace

Aplikace

Montáž

Montáž

Servis

Servis

Čištění

Čištění

Obchodní zástupce

+420 566 800 313

Technické oddělení

+420 566 800 306