Společenská odpovědnost

Společnost TENEZ a.s. uplatňuje systematický přístup, kdy dobrovolné odpovědné chování všech našich zaměstnanců navazuje na obchodní strategii, hodnoty a naše poslání.

Naše výrobky odpovídají zákonným požadavkům a jsou zdravotně nezávadné. Naši zaměstnanci dodržují pracovní standardy, udržují transparentní a dobré vztahy se zákazníky, našimi akcionáři a obchodními partnery stejně tak jako s širokou veřejností. Odmítáme korupci a prosazujeme striktní dodržování lidských práv.

Snažíme se vnímat potřeby našeho nejbližšího okolí a pomáhat těm, kteří naši pomoc nejvíce potřebují. Způsob podpory vždy volíme podle našich možností a podle konkrétní situace každého jednotlivého člověka tak, abychom mu co nejvíce usnadnili jejich životní situaci.

Podpora společnosti TENEZ a.s. v roce 2017

Podpora společnosti TENEZ a.s. v roce 2016

Podpora společnosti TENEZ a.s. v roce 2015

Podpora společnosti TENEZ a.s. v roce 2014

Podpora společnosti TENEZ a.s. v roce 2013

Podpora společnosti TENEZ a.s. v roce 2012