Specialista na výrobu celosvařovaných deskových výměníků již více jak třicet let spolehlivým partnerem pro celý svět
Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Produkty > Deskové celosvařované výměníky

Deskové celosvařované výměníky

Svařované výměníky jsou naším klíčovým produktem. Věnujeme jim hodně energie, soustředíme se na vývoj a neustále je vylepšujeme. Jejich výborné vlastnosti, vysoká odolnost proti korozi, vysoká intenzita přenosu tepla a možnost vysokých provozních teplot a tlaků je předurčují pro nejnáročnější teplosměnné procesy například v chemickém, petrochemickém či farmaceutickém průmyslu.

orez.png

 • Standard line

  V této řadě tepelných výměníků najdete produkty pro běžné standardní oblasti použití v různých průmyslových segmentech. Tepelné výměníky Standard line jsou vysoce účinné, odolávají korozi, mají dlouhou životnost a lze je použít i v náročných provozech.

 • T-heat line

  Tepelné výměníky z řady T-heat patří mezi špičkové výrobky ve svém segmentu. Lze je uplatnit zejména v těch provozech, kde jsou hlavním kritériem minimální tlakové ztráty a maximální tepelný přenos. 


Oblasti využití

 • Výměna tepla v chemickém a farmaceutickém průmyslu.

 • Vytápěcí technika – předávací stanice pro UT a TUV.

 • Použití voda – voda, voda – pára.

 • Oblast procesních technologií s potřebou výměny tepla.

 • Klimatizační systémy a systémy tepelných čerpadel.

 • Chladírenská technika – výparníky, kondenzátory.

 • Výměna tepla v potravinářském průmyslu.

 • Ohřev/chlazení vody a jiných médií včetně těch agresivních.

 • Zařízení pro zpětné získávání tepla.

 • Lázeňská technika.

 • Nápojářský průmysl.

 • Zdravotní a medicínská technika.

 • Laserová technika.

 

Výhody našich svařovaných výměníků

Pro chemický průmysl jsme vyvinuli nejlepší deskový výměník na trhu z hlediska přenosu tepla, tlakové ztráty a korozní odolnosti. Naše výměníky mají i další přednosti: 

 • Při výrobě používáme unikátní patentovanou technologii bez přídavného materiálu. Výměník pak lépe odolává korozi a agresivním médiím.

 • Výměníky je možné používat v širokém rozsahu teplot, a to od -100 °C až po +300 °C.

 • Svařované výměníky odolají náročnému prostředí, zvládnou tlak od -1 až po 30 bar.

 • Konstrukce svařovaného výměníku je bez použitého těsnění, což zvyšuje klasický rozsah operací (korozní odolnost, provozní bezpečnost, provozní tlaky, teploty, atd.).

 • Svařované výměníky nepotřebují odstávky provozu kvůli výměně těsnění a jsou chemicky čistitelné.

 • S ohledem na rozměry výměníků se s nimi snáze manipuluje a v provozu zabírají méně místa.

 • Výměníky mají vyšší životnost a nižší náklady na údržbu, což ve střednědobém horizontu znamená úsporu nákladů.

 • Lze chemicky čistit průtokem chemického prostředku.

 

Technologie výroby svařovaných výměníků

Základní funkční částí výměníku je výměníkové těleso složené s teplosměnných desek, které si sami vyrábíme. Teplosměnné desky se zpravidla lisují z austenitické nerezavějící oceli, případně ze speciálních, vysoce legovaných ocelí nebo titanu o síle 0,6 mm.

Vysilované desky se pak stávají základním stavebním prvkem svařovaných výměníků a mají hlavní podíl na vynikajících termodynamických vlastnostech našich výměníků. Díky optimálnímu zvlnění jejich ploch je možné dosahovat například v provozním režimu voda-voda součinitele prostupu tepla až 7000 W/m2 °C.

Uspořádáním desek vzniknou dva od sebe oddělené prostory, mezi kterými dochází k přenosu tepla. Funkční povrch desek je možné dále, dle přání zákazníka, ještě galvanicky upravit, vyleštit, což se spolu s vysoce turbulentním prouděním projevuje v minimalizaci tvorby usazenin, znečištění a zanášení.

 

Tepelná účinnost výměníků

Vnitřní uspořádání toku je možné optimalizovat s ohledem na potřebnou intenzitu prostupu tepla, maximální omezení tlakové ztráty, případně speciální požadavky chladícího nebo ohřívacího procesu. Intenzita přestupu tepla a tlakové ztráty výměníku jsou závislé mimo jiné na úhlu prolisu vln a tím vzniklého turbulentního proudění. Z toho důvodu jsme schopni u našich výměníků použít různé druhy desek s větším či menším úhlem prolisu vln, tvarem a velikostí, případně kombinací jednotlivých typů desek, a to za účelem dosažení optimálních hodnot výměníků dle vašich požadavků.

 

Moderní technologie svařování

Při výrobě svařovaných tepelných výměníků používáme vlastní unikátní technologii strojního svařování bez přídavného materiálu. Desky jsou navzájem svařeny po vnějším obvodu a po obvodech nátokových otvorů metodou WIG (tzn. svařováním bez přídavného materiálu v ochranné argonové atmosféře). Poté je výměníkové těleso osazeno zpravidla čtyřmi hrdly, která jsou rovněž navařena metodou WIG.

Vlastní těleso výměníku, které je již svařeno, je staženo mezi kryty, jejichž provedení nabízíme buď v celosvařované formě krytů nebo ve formě šroubovaných krytů. Kryty vyrábíme z konstrukční oceli (povrchová úprava lakování) nebo z austenitické oceli (povrch balotinován). Připojení výměníku k armatuře je provedeno závitem či přírubami anebo podle požadavku zákazníka.

 

CELOSVAŘOVANÝ KRYT

ŠROUBOVANÝ KRYT

celosvarovany.png

 1. svařované těleso
 2. hrdla
 3. čelní kryt
 4. zadní kryt
 5. bočnice
 6. upevňovací konzole
 7. protikusy (dodáváno na přání zákazníka)
 8. nosná oka pro manipulaci

Hl. výhody:

 • kompaktní a robustnější provedení vhodné pro rizikovější prostředí
 • vyšší míra bezpečnosti, výměník je zakrytován ze všech čtyř stran
 • vhodnější do stísněných prostor z důvodu menších rozměrů

sroubovany.png

 1. svařované těleso
 2. přímé připojení /pevná hrdla
 3. čelní kryt
 4. zadní kryt
 5. stahovací šrouby
 6. stojan
 7. protikusy (dodáváno na přání zákazníka)
 8. nosná oka pro manipulaci

Hl. výhody:

 • optimální řešení pro parní provozy
 • snadná demontáž svazku z důvodu výměny poškozeného tělesa
 • variabilita při změně požadovaného výkonu 

 

 

Speciální provedení výměníků

Pro speciální potřeby technologií, které vyžadují opravdu extrémní podmínky, jsou určena zvláštní provedení výměníků, a to například pro náhlé změny teplot, provedení eliminující vznik mechanických pnutí od nestejné roztažnosti tělesa a dílů pláště spočívající v pružném spojení v místě prostupu hrdel čelní deskou (obdoba tzv. plovoucí hlavy u kotlových výměníků). Pro bezhlučný chod v režimu – pára – kapalina je možné dodat výměník s tzv. tlumičem rázů (kompenzátorem). 

fully welded body inside[1].jpg platepack with compensator.jpg picture_4[1].jpg

Materiál svařovaných výměníků

Materiál teplosměnných desek je vyráběn variantně z austenitické oceli, superaustenitické oceli, duplexové oceli, niklové, titanové a tantalové slitiny.

 • Austenitická ocel – DIN 1.4404, DIN 1.4571 (voda, slabé roztoky NaOH a HNO3, oleje, pára, freony, NH3).

 • Superaustenitická ocel – DIN 1.4539, DIN 1.4547 (látky s vyšším obsahem chloridů, roztoky NaOH, HNO3).

 • Niklová slitina – DIN 2.4610, DIN 2.4819 (kyseliny H2SO4, HCl, HF, H3PO4, organické kyseliny, louhy a soli).

 • Titanové slitiny – DIN 3.7025 Gr.1, Gr.2 a Gr.7 (vyšší obsah chloridů, solanka, chlór, NaOH, HNO3, H3PO4, slabé kyseliny H2SO4, mořská voda).