Specialista na výrobu celosvařovaných deskových výměníků již více jak třicet let spolehlivým partnerem pro celý svět
Česky English
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Historie > 1906 - 1991

1906 - 1992

Počátky historie vedoucí ke vzniku společnosti TENEZ a.s. spadají až do začátku 20. století, kdy vídeňský podnikatel vybudoval v prostorách budoucích Chotěbořských strojíren malou textilní továrnu.

V roce 1906 tuto továrnu koupil český továrník z Brna, který zde otevřel tkalcovnu na výrobu koberců a nábytkových látek. V té době zaměstnával zhruba 250 – 300 lidí. V letech 1909 – 1928 se továrna rozrůstala. Ředitelem továrny byl pan Sobotka. V roce 1934 nastaly změny. Ve světě vládla hospodářská krize. V důsledku toho výroba stagnovala a byl podán návrh na prodej továrny.

V roce 1936 koupila továrnu pražská firma Eckhardt s.r.o. v čele s továrníkem Vilémem Eckhardtem. Provoz zahájilo 420 zaměstnanců a počet zaměstnanců dále stoupal. V tomto roce se zřídila nástrojárna a lisovna. Vyráběly se zde protiplynové důlní, civilní a vojenské masky, dýchací přístroje, torny na filtry, generátory na dřevoplyn, vrtulové kryty a chladiče na letadla, topná tělesa do tanků, konve na mléko, truhlářské výrobky a draselné pohlcovače.

 

Na začátku 2. světové války se rozšířila výroba autogenních a řezacích přístrojů. V továrně v té době začalo pracovat mnoho mladých lidí a studentů, kteří zde našli útočiště před nucenými pracemi v říši. Před rokem 1945 měla továrna již 2500 zaměstnanců. V roce 1942 byla otevřena učňovská škola s internátem.

V říjnu 1945 byla továrna na základě Dekretu o znárodnění Dr. Beneše znárodněna a řízení se ujala revoluční závodní rada. Podnik dostal nový název „Chotěbořské kovodělné závody, národní podnik, Chotěboř“ a pan Eckhardt se stal podnikovým ředitelem. Počet zaměstnanců klesl a byla zahájena výroba konví na mléko, důlních lamp, zlepšených typů autogenních zařízení, ručních odstředivek, butanových lahví, reflektorů k automobilům, draselných pohlcovačů a dalšího.

V roce 1951 se začaly vyrábět stroje a zařízení pro mlékárny. Přibližně o tři roky později se zahájila výroba zařízení pro pivovary. Jednotlivé stroje ale i celé výrobní celky se dodávaly nejen pro tuzemsko, ale vyvážely se i do zahraničí.

Výrobní program zahrnoval obory metalurgie, lahvárenské techniky, mycí a plnicí a uzavírací stroje s transportním zařízením, potravinářský a chemický průmysl, svařovací techniku, redukční a vysokotlaké ventily na technické plyny a další. Výroba se dále rozrůstala.

V roce 1956 byla zahájena výroba smaltovaných výrobků.

V roce 1965 je založen CHEPOS s.p. Brno a Chotěboř je jedním z jeho závodů. V roce 1968 získává chotěbořský podnik větší samostatnost a mění se na Chotěbořské strojírny, národní podnik, Chotěboř.

V roce 1992 dochází při privatizaci Chotěbořských strojíren k rozdělení na samostatné závody a tím vzniká dne 1.5.1992 samostatný právní subjekt TENEZ a.s. a další firmy.