Specialista na výrobu celosvařovaných deskových výměníků již více jak třicet let spolehlivým partnerem pro celý svět
Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Technologie

Pro výrobu výměníků tepla používáme špičkové technologie

Současné strojírenství se neobejde bez špičkových technologií a to platí i při výrobě svařovaných a rozebíratelných deskových výměníků tepla. Proto jsme náš závod vybavili nejmodernějšími technologiemi, které nám společně s naším know-how pomáhají dosáhnout nejlepší možné kvality na trhu.

Kvalita námi vyráběných výrobků odpovídá evropským a světovým normám. Splňujeme potřebná povolení pro výrobu a export tlakových nádob podle německých předpisů AD 2000 Merkblatt. Rovněž máme certifikaci podle ASME Code VIII pro dodávky na americké trhy a certifikaci dle ČSN EN 13445.

 DSC_9886 (Copy).JPG

Klíčové výrobní technologie

Výrobní technologie jsou pro nás velmi důležité, protože se z více než 80 % podílí na výrobě svařovaného výměníku tepla. Technologie vzešly z několikaleté praxe a vývoje. Upravili jsme je pro naše potřeby a představují naše cenné know-how.

S pomocí technologií minimalizujeme chyby – každý výměník má stejné parametry svařování a stejnou kvalitu svárů. Používáme speciální svařovací stroje, které splňují ta nejnáročnější kritéria pro svařování teplosměnných desek. Každé těleso je svařeno ve stejné maximální kvalitě.

Kvalita našich výrobků kromě používání špičkové technologie je rovněž  zabezpečena profesionalitou a umem našich stálých zaměstnanců.

 

SVAŘOVÁNÍ PROBÍHÁ METODOU TIG BEZ POUŽITÍ PŘÍDAVNÉHO MATERIÁLU A DÍKY TOMU VÝMĚNÍK SPLŇUJE TY NEJPŘÍSNĚJŠÍ KRITÉRIA NA TĚSNOST A KOROZNÍ ODOLNOST.

 

   picture_2.JPG picture_6.JPG

 

Svařování desek

Vlastní výměníkové těleso obsahuje pracovní desky, které jsou navzájem svařeny po vnějším obvodu i po vnitřních nátokových otvorech metodou TIG. Výměníkové těleso má zpravidla čtyři hrdla, která jsou ke svazku pracovních desek navařena rovněž metodou TIG.

       

 

Plášť výměníků

Svařené výměníkové těleso je poté staženo mezi kryty, jejichž provedení nabízíme buď v celosvařované formě (obrázek vpravo dole), nebo ve šroubovaných krytech (obrázek vlevo dole). Tyto kryty jsou dimenzovány podle provozního tlaku a jejich materiál je zpravidla vyroben z konstrukční oceli opatřené nátěrem nebo z nerezové oceli povrchově upravené balotinou. 

Kryt výměníku vyroben z konstrukční oceli opatřen nátěrem

Kryt výměníku vyroben z nerezové oceli opatřen balotinou

 

Pro kvalitu a spolehlivost děláme maximum, proto je u nás každý výměník podroben zkouškou těsnosti a tlaku.

Zkouška těsnosti tepelného výměníku

 

Desky a jejich tepelná účinnost

Desky tepelného výměníku jsou základními stavebnicovými prvky a mají hlavní podíl na vynikajících termodynamických vlastnostech výměníků typů Standard Line a T-Heat Line. Díky optimálnímu zvlnění desek je možno dosahovat součinitele prostupu tepla až 7000W/m2K.

Uspořádáním desek vzniknou dva od sebe oddělené prostory, mezi kterými dochází k přenosu tepla. Funkční povrch desek může být dle přání zákazníka elektrochemicky leštěn, což se spolu s vysoce turbulentním prouděním projevuje v minimalizaci tvorby usazenin a znečištění (efekt zanášení). Vnitřní uspořádání toku médií je možné optimalizovat s ohledem na potřebnou intenzitu prostupu tepla, maximální omezení tlakové ztráty, případně dle speciálních požadavků chladícího nebo ohřívacího procesu. 

Intenzita přestupu tepla a tlakové ztráty výměníku jsou závislé mimo jiné na úhlu prolisu vln a tím vzniklého turbulentního proudění. Ve výměnících jsou použity různé druhy desek a to desky s větším úhlem prolisu vln a desky s menším úhlem prolisu vln. Velmi často je užívána i jejich kombinace.

Deska s větším úhlem prolisu vln = vysoký tepelný přestup při vyšší tlakové ztrátě

Deska s menším úhlem prolisu vln  = nižší tepelný přestup a velmi nízká tlaková ztráta

 

Výroba vlastních desek 

Kromě svařovacích strojů disponujeme i vlastním lisovým hospodářstvím. Vyrábíme si a lisujeme vlastní desky, které používáme při výrobě svařovaných výměníků. Teplosměnné desky, jejich tvary, velikosti či zvlnění jsou výsledkem letitého vývoje, zkušeností a hlavně praxe. Naše desky patří k TOP produktům na trhu, a to s ohledem na teplosměnnou plochu, nejvyšší možný přenos tepla podpořen nejnižší tlakovou ztrátou. 

  

Různé velikosti desek, jejich počet, hloubka i úhel prolisu vytváří mnoho příležitostí k jejich využitelnosti. Tepelné výměníky mohou být vyrobeny s jednostranným nebo oboustranným připojením.

Dle přání zákazníka je možné výměník osadit dvěma popř. i více hrdly vpředu i vzadu. Použití vícehrdlých tepelných výměníků je zejména využíváno pro odvzdušnění, odplynění popř. jako další přívod/odvod médií atp. V případě potřeby je možné tepelný výměník naší výroby zapojit paralelně nebo sériově. A pro náročné aplikace jako je např. velký gradient teplot, vysoké zatížení hrdel, používání různých par atp. používáme vlnovcové kompenzátory. Toto řešení značnou mírou eliminuje nepříznivé působení sil ve výměníku společně s tlumením tlakových rázů přenášející se z připojeného potrubí či prouděním médií, což přímo ovlivňují i celkovou životnost tepelného výměníku. 

Po vylisování je každá deska důkladně odmaštěna.

Vlnovcové kompenzátory značnou mírou eliminují nepříznivé působení sil ve výměníku a prodlužují jeho životnost.

Každé vylisované desce věnujeme maximální péči.

 

Pracovní, teplosměnné desky tepelného výměníku o tloušťce 0,6 mm jsou vyrobeny z různých typů slitin a ocelí a to vždy podle jednotlivých typů médií proudících uvnitř tepelného výměníku. Standardně desky dodáváme z nejpoužívanější austenitické nerezavějící oceli jakosti 1.4404 (AISI 361L).

 DSC_4271 (Copy).JPG DSC_4267 (Copy).JPG DSC_4288 (Copy).JPG

 

V současné době můžeme nabídnout materiál z:

  • austenitických ocelí jakosti 1.4404, 1.4571
  • superaustenitických ocelí jakosti 1.4539 nebo 1.4547

  • niklových slitin 2.4819 (Hastelloy)

  • titanových slitin 3.7025 či slitin tantalu

  • další řešíme individuálně dle přání zákazníka

 

Pravidelné investice do technologií

Protože jsou pro nás technologie klíčové, každoročně do nich investujeme. Neustále je modernizujeme za účelem zefektivnění výrobního procesu a zlepšení kvality práce. V posledním roce jsme investovali několik miliónů do modernizace lisů. Kromě lisů a svařovacích strojů disponujeme vlastní obrobnou, CNC zařízením, CNC plazmou a dalšími technologiemi.

   DSC_4591 (Copy).JPG